Какви са новините?

Нов софтуер

Вече имаме и нов софтуер за управление на плотера с изключителни възможности.

Нов плотер

Разработихме собствен модел режещо-чертаещ плотер, многократно по добър от стария.  Монтирахме такъв на колегите в Лас Палмас. Скоро ще оборудваме и "Адреналина", който планира производство на балони.

Proliner

Инвестирахме в нова 3D сканираща машина. Сега вече можем да направим 3D модел на лодката с точност до 0,5мм. и компютърно да добавим и обработим спрейхуд, бимини, тента или тръбна конструкция, както и да създадем шаблони за работа с Flexiteek или дърво. Можем да създадем модел на цялата система от вантпутенси и мачта и да изчислим с точност до 0,5мм. дължините на подвижния и неподвижен такелаж.

 

Накратко за нас

Мембранни платна

В сътрудничество с Milleniumtech произвеждаме мембранни платна от всякакъв размер.